Economie

  • Deze veelzijdige studierichting biedt je een algemene theoretische vorming en stoomt je klaar voor hoger onderwijs.
  • Het hoofdvak Economie brengt je rechtstreeks in contact met belangrijke aspecten van de maatschappelijke realiteit: het bedrijfsleven en het bedrijfsbeleid.
  • Je verwerft inzicht in de economische kringloop, de marktwerking en economische evenwichten (inkomen, wisselkoersen, beurs) en je leert boekhoudkundige handelingen verrichten.
  • Je leert kritisch omgaan met informatie en je volgt de actualiteit op de voet.

Economie-Talen

Moderne vreemde talen (Frans, Engels en in de derde graad ook Duits) vormen in deze studierichting uiteraard een belangrijke component.  De nadruk ligt bij de taalvakken op de communicatieve vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven.

Economie-Wiskunde

Tijdens de lessen Wiskunde verdiep je je extra in de analytische denkmethode en de zelfstandige opbouw van een denkproces. In de derde graad zal je de wiskundige redeneertaal verder verfijnen. Je wordt geconfronteerd met problemen met een hogere moeilijkheidsgraad en ontwikkelt een wiskundige denkmethode. Je wordt uitgedaagd om wiskundige problemen zelfstandig aan te pakken. 

Klaar om jouw Talent te ontdekken?