Humane wetenschappen

  • Deze studierichting biedt een algemene en theoretische vorming met een uitdieping van de poolvakken Gedragswetenschappen en Cultuurwetenschappen.
  • Mens en maatschappij worden in de twee poolvakken vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken (sociologie, psychologie, filosofie,…) bestudeerd.
  • De observatie en kritische analyse van maatschappelijke thema’s en menselijke gedragingen staan centraal. Je leert kritisch reflecteren en gefundeerd een standpunt innemen.
  • De actualiteit wordt op de voet gevolgd. Een gezonde interesse voor politiek, kunst en cultuur, mens en samenleving is in deze studierichting onontbeerlijk!

Klaar om jouw Talent te ontdekken?