Menu Close

KEUZEMODULES

Onze leerlingen van de tweede graad krijgen de kans om twee lesuren per week een keuzemodule te volgen (2 modules per schooljaar). De leerlingen kunnen zo hun horizon verruimen en/of hun kennis voor bepaalde vakgebieden verdiepen.

Elke module is een volwaardig vak, waarbij onderzoekscompetenties en lesdoelen gerealiseerd worden. Evalueren is mogelijk aan de hand van bijvoorbeeld participatie tijdens de lessen, persoonlijk werk, schriftelijke of mondelinge toetsen, portfolio’s of andere meetinstrumenten voor proces- en productevaluatie…

Elke leerling kan uit een ruim aanbod twee modules per schooljaar kiezen. We vragen je ook om twee reservekeuzes aan te duiden. Voor de inrichting van een module is er immers een minimumaantal deelnemers vereist, maar om de kwaliteit van elk module te waarborgen is er ook een maximumaantal deelnemers vastgesteld (20 lln). Indien het organisatorisch niet anders kan, krijg je één van je reservekeuzes toebedeeld.

Keuzemodules tweede graad

Keuze in overvloed!  Elke leerling kan zijn talenten ongetwijfeld ontdekken en/of ontwikkelen in één van onze modules:

STEM is een internationaal gekend letterwoord om de domeinen wetenschappen , techniek , engineering en wiskunde gezamenlijk te vatten in één herkenbaar (letter)woord.

Doelgroep

Leerlingen met een grote interesse voor wetenschappen en techniek.  Je bestudeert onderwerpen vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken (biologie, fysica, chemie, techniek,…).

Inhoud

De STEM-lessen kunnen starten bij een maatschappelijk vraagstuk of bij een wetenschappelijk kernbegrip, maar kunnen ook worden opgebouwd rond specifieke vragen of interesses van de leerlingen zelf.   In het verleden werkten we bijvoorbeeld rond het zelf produceren van wijn, het bestuderen en vergelijken van bewaartechnieken, leren programmeren, waterzuiveringsinstallaties,…

Het probleemoplossend denken en handelen wordt gestimuleerd door onderzoeksvragen en probleemstellingen die je uitdagen om op onderzoek te gaan.  Deze onderzoekende aanpak leidt tot het opbouwen van kennis en het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden binnen STEM. 

Evaluatie

Je input tijdens de lessen wordt geëvalueerd, ook onderzoeksopdrachtjes en lestaken worden gegeven. Permanente evaluatiemethode.

Doelgroep

Beheers je de basisvaardigheden om te werken met de standaard software op je computer, maar heb je interesse in een extraatje?  Wil je graag ontdekken hoe je een presentatie op een originele en creatieve manier kan voorbereiden of hoe je een website ontwerpt?  Dan is deze module zeker iets voor jou!

Inhoud

In deze module gaan we aan de slag met presentatietools die verder reiken dan een eenvoudige PowerPoint. Je leert werken met online programma’s om iets voor te stellen aan je klasgenoten, je leerkracht…  Wanneer je dit onder de knie hebt, gaan we nog wat verder.   We zullen zelf een website construeren: we bedenken menustructuren en bouwen een heldere/aantrekkelijke webpagina die we uiteindelijk publiceren! Je bouwt deze website met een gratis online programma en je krijgt de vrijheid om te creëren wat jij graag wil en hoe jij het graag wil.

Organisatie

Je werkt afhankelijk van je eigen voorkeur alleen of in groepjes.  Er worden 4 à 5 lesblokken gespendeerd aan presenteren. De rest van de lestijden gebruiken we voor het maken van de website.

Evaluatie

De evaluatie van de presentatietool spreekt voor zich: deze gebeurt tijdens het voorbrengen van je presentatie met het gekozen programma.
Verschillende onderdelen van de gecreëerde website worden geëvalueerd: voorpagina, menu’s, inhoud… Permanente evaluatiemethode.

Doelgroep

De module verbale expressie is er voor iedere leerling die meer vertrouwen wil krijgen in zijn spreekvaardigheid, dus ook voor leerlingen die hun spreekangst willen overwinnen. Deze module is bovendien een goede voorbereiding op de module Verbale expressie in de derde graad. Als je eraan denkt om in de derde graad te participeren aan het schooltoneel, kan je in de 2 de graad best ook voor deze module kiezen.

Inhoud:

Expressie is de kracht om jezelf uit te drukken, via gebaren, gezichtsuitdrukkingen, houding en je stem. Taal is een essentieel werkmiddel om je verbaal te uiten en verbinding te maken met de mensen om je heen. In de module verbale expressie gaan we dieper in op de mondelinge communicatievaardigheden. Een belangrijk onderdeel van die communicatie is onze stem. Wij verkennen de kracht, mogelijkheden en het expressieve gehalte van de stem. We oefenen op een goede ademhaling en een juiste spreektechniek. Een goed stemgebruik alleen is echter onvoldoende om een effectieve communicatie te bewerkstelligen. We verdiepen ons ook in de regels van de retorica en brengen die in de praktijk. Vervolgens gaan we aan de slag met creatieve oefeningen (o.a. zintuigspelen, themaspelen, pantomimespelen) om ons vlot uit te drukken. Voordracht, woordspel en dramatische dialogen komen aan bod. We exploreren de vertelkracht en verleggen onze eigen grenzen.

Evaluatie

Je wordt geëvalueerd op je inzet tijdens de lessen en de evolutie in je welsprekendheid en expressie.  Permanente evaluatiemethode.

Doelgroep:

Leerlingen van het eerste jaar van de tweede graad die hun basiskennis voor Wiskunde willen of moeten bijspijkeren.  Leerstofonderdelen van het tweede jaar van de eerste graad worden grondig opgefrist. 

Lesinhoud:

  • de verschillende soorten getallen
  • bewerkingen met breuken
  • rekenregels
  • merkwaardige producten
  • oplossen van eenvoudige vergelijkingen

Evaluatie:

Tijdens de lessen ligt de focus op het maken van toepassingen.  Je krijgt feedback bij het maken de oefeningen feedback over je leerproces.  Permanente evaluatiemethode.

 

Doelgroep:

Leerlingen van het eerste jaar van de tweede graad die hun Nederlandse taalvaardigheid willen of moeten bijspijkeren.  Heb je moeite om je ideeën/argumenten correct op papier te zetten?  Vormt de beperkte kennis van de Nederlandse taal voor jou een struikelblok?  Wil jij je Nederlandse woordenschat uitbreiden en helderder/duidelijker leren formuleren?  Dan is deze module geknipt voor jou!

Lesinhoud:

– We oefenen op schooltaalwoorden om zo meer vat te krijgen op het dagelijks schoolleven en/of de lessen.

– We lezen en bespreken teksten op jouw niveau en bevorderen zo je tekstbegrip.  Tegelijkertijd oefenen we verder op lees-en woordstrategieën.

– Op jouw vraag werken we uiteraard ook aan persoonlijke struikelblokken.  

Evaluatie:

Individuele opdrachten en groepswerk tijdens de lessen.  Vooral je leerproces staat centraal!  Permanente evaluatiemethode.

Doelgroep:

Leerlingen van het eerste jaar van de tweede graad die hun basiskennis Frans willen of moeten bijspijkeren.  Leerstofonderdelen van het tweede jaar van de eerste graad worden grondig opgefrist.

Lesinhoud:

We focussen tijdens de lessen op de volgende items:

  • de werkwoorden: de vervoeging van zowel regelmatige als onregelmatige werkwoorden komt ruimschoots aan bod in de volgende tijden: indicatif présent, impératif, imparfait, futur simple.
  • Het vertalen en schrijven van zinnnen: we oefenen zo de grammatica én breiden onze vocabulaire uit.
  • La prononciation: we oefenen op de juiste uitspraak van de Franse taal.

Evaluatie:

Individuele lesopdrachtjes en groepswerk als evaluatiemomenten.  Permanente evaluatiemethode.

Doelgroep

Deze module is bedoeld voor leerlingen in een niet – economische studierichting die kennis willen maken met het boeiende leven van een zelfstandig ondernemer.

Inhoud

Binnen deze module onderzoeken we de basiswerking van onze economie.  Welke factoren bepalen de prijs van die hippe sneaker? Hoe controleer ik de correctheid van een factuur? Waarom ligt het loon van een voetballer veel hoger dan dat van een topchirurg? Welke rol speelt de overheid binnen de economie? Is het slim om een lening af te sluiten? Voor welke risico’s kan je een verzekering nemen? Hoe hoog is de belastingsdruk in België? Het zijn slechts enkele voorbeelden van onderwerpen die aan bod kunnen komen. We laten ons leiden door de actualiteit en jullie interesse.

Organisatie

Theoretische lessen zullen afgewisseld worden met werkmomenten waarin de leerlingen in groepjes zelfstandig informatie opzoeken of naverwerken. Via nieuwsberichten en documentairefragmenten volgen we de economische realiteit.

Evaluatie

Inzet en interesse tijdens de les worden geëvalueerd.  Individuele opdrachten en groepswerk komen aan bod tijdens de lesuren.

Doelgroep

Stel dat er straks iemand van je gezin of een vriend(in) iets overkomt. Weet je dan hoe je moet reageren? Kan je eerste hulp toedienen bij een verstuiking, een brandwonde of hartfalen? Wij vinden het belangrijk dat mensen elkaar kunnen helpen. Via deze module leer je de juistevaardigheden aan om eerste hulp te bieden. Zo weet je wat je moet doen als er iets gebeurt.

Organisatie

Tijdens de lessen worden theoretische achtergronden afgewisseld met praktische toepassingen. Tijdens de lessen is er ruimte om eigen ervaringen te delen en gaan we vaak samen op zoek naar oplossingen voor casussen en situaties. 

Evaluatiewijze 

Aan het einde van deze module organiseren we een praktische proef. Wanneer je voor deze proef slaagt, ontvang je ook een geldig brevet. Dit brevet is 5 jaar geldig. 

Lesinhoud

Je leert over / wat te doen bij:

Principes van eerste hulp
Vier stappen in eerste hulp 
Flauwte
Bloedingen
Reanimeren en defibrilleren (volwassene, kind, baby)
Verdrinking
Brandwonden
Huidwonden
Beroerte
Hartaanval
Verslikking
Elektriciteitsongevallen
Letsels aan botten

Uitleg module 3

 

Doelgroep

Wil jij weten waarom zoveel jongeren spijbelen voor het klimaat? Ben jij een bosbrosser of een voorstander van de klimaatmarsen, maar vraag jij je af hoe jij jouw ecologische voetafdruk kan verkleinen? Deze module is er voor iedereen die zelf een bijdrage wil leveren om het klimaat leefbaar te houden.

Inhoud

In deze module gaan we dieper in op de grote klimaatvragen van vandaag, maar ook hoe wij concreet onze ecologische voetafdruk kunnen verkleinen door kleine aanpassingen in onze gewoontes en levensstijl. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan bewuster en gezonder leven en leren jullie kritischer naar de consumptiemaatschappij te kijken. Jullie krijgen niet alleen tips om afvalvrijer te leven, maar zullen ook zelf ecologische en natuurlijke verzorgings- en onderhoudsproducten leren maken.

Organisatie

Theoretische lessen afgewisseld met werkmomenten (debatten, verzorgings- en onderhoudsproducten maken, eventueel een bezoek aan een verpakkingsvrije winkel).

Evaluatie

Permanente evaluatie op basis van de inzet tijdens de lessen en verwerking van de opdrachten.

Doelgroep

Je bent sterk geïnteresseerd in kunst en vormgeving.  Je bent graag bezig met kunst en creëren en gaat geen creatieve uitdaging uit de weg!   Je hebt een rijke verbeelding en wilt graag zelf aan de slag gaan met creatieve opdrachten. 

Lesinhoud

Je wordt ondergedompeld in de magische wereld van de grootste kunstenaars uit de wereldgeschiedenis: Vincent van Gogh, Joan Miro, Andy Warhol, Pablo Picasso, Piet Mondriaan Claude Monet, Frieda Kahlo,…  Creatieve oefeningen in de stijl van de grootmeesters leren je experimenteren met verschillende technieken en materialen. 

De nadruk ligt tijdens deze lessen sterk op het zelf creëren en je verbeelding de vrije loop laten.

We werken vooral thematisch: aan de hand van de belangrijkste kunststromingen en kunstenaaars.  De nadruk ligt op de ontwikkeling van creatief denken en werken.  Toch zorgen we ook telkens voor inhoudelijke kadering.  Je leert kunstvormen in de tijd situeren en ook beter begrijpen en analyseren.  Ook een kritische blik is belangrijk: we leren je kritisch kijken naar je eigen ontwerpen en die van anderen.

Evaluatie

Per thema ga je creatief aan de slag.  Je eindproduct én je leerproces worden telkens geëvalueerd.

Doelgroep

Leerlingen die hun mondelinge Engelse taalvaardigheid graag willen vergroten.  Je leert je vlot en correct mondeling uitdrukken in deze wereldtaal.  We werken aan je spreekdurf.  Al doende vergroot je uiteraard je woordenschat en oefen je ook grammaticale principes in.

Inhoud:

We werken deels thematisch.  Enkele mogelijkheden: ecology, body and health, social media, sports,…

We gaan aan de slag met items die aan bod komen in de media, maar spelen ook in op de noden en interesses van de klasgroep. 

Evaluatie:

Uiteraard ligt de focus in deze module volledig op mondelinge opdrachten: dialogen, individuele spreekoefeningen,…  Permanentie evaluatiemethodiek.

Keuzemodules derde graad

Keuze in overvloed!  Elke leerling kan zijn talenten ongetwijfeld ontdekken en/of ontwikkelen in één van onze modules:

Doelgroep: Leerlingen van het 6de jaar met 3 of 4 uren wiskunde

Inhoud: In zowat alle universitaire studierichtingen is statistiek een belangrijk vak in het eerste jaar. Leerlingen die in het middelbaar een richting met weinig uren wiskunde gevolgd hebben, hebben het vaak moeilijk met dit vak. Voor deze leerlingen richten we de module “Statistiek” in. Hierin gaan we dieper in op de statistiek die in het vak wiskunde reeds behandeld wordt.  We maken bijkomende oefeningen om deze leerstof nog grondiger te verwerken. Immers: hoe meer toepassingen je maakt op een bepaald stuk theorie, hoe beter je dit kan begrijpen!

Organisatie: Deze module zal georganiseerd worden tijdens de tweede periode van het zesde jaar. We gaan oefeningen maken, afwisselend individueel, in groepjes of samen met de leerkracht.

Evaluatie: De evaluatie gebeurt op basis van taken die thuis of in de klas gemaakt worden.

Doelgroep

Leerlingen die meer te weten willen komen over de actualiteit en de werking van de media.

Inhoud

Conflicten, verkiezingen, MIA’s, hoofddoekenverbod, onverdoofd of verdoofd slachten, … de actualiteit overdondert ons vaak met allerlei termen, statistieken, beelden enz. “Fake nieuws” zorgt voor “Fake meningen” die wel tot “Real beslissingen” kunnen leiden. Een kritische blik op de actualiteit is geen overbodige luxe. In dit seminarie behandelen we elke week een actueel onderwerp

Voorkennis: kernwoorden, opinies, stellingen, feit versus mening

Inlezen: korte kennismaking met het onderwerp

Reconstructie (historische) context: waarom nu actueel? Voorgeschiedenis? Lokaal, nationaal, internationaal, globaal belang?

Beeldvorming door media: woordkeuze? Neutraal? Positief? Negatief?

Bronanalyse?

Is mijn visie veranderd?

Wat onderwerpen betreft wisselen we af tussen politieke, economische, sociale en culturele topics.

Organisatie

De ene week docerend met input van de leerlingen, de andere week individueel of in groep rond het onderwerp  werken. Op basis van het gevonden materiaal kan er ook een afsluitend debat gehouden worden

Evaluatie

Inzet en input tijdens de les. Beantwoorden van gerichte vragen die het thema behandelen.

Doelgroep

Leerlingen die hun Nederlands willen optimaliseren en zich grondig willen voorbereiden op het schrijven van een paper of eindwerk en het aanvatten van hogere studies.  Academische taalvaardigheid is de sleutel tot studiesucces!

Inhoud

De leerlingen maken kennis met academische teksten en leren deze verwerken.  Hierbij wordt uitgegaan van de interesses van de leerlingen en de leerinhouden en studierichtingen die de leerlingen boeien.  De leerlingen leren academische teksten, zoals papers en eindwerken, volgens de daarvoor geldende regels en conventies schrijven. Ze krijgen bovendien technieken aangeleerd om teksten te structureren en te begrijpen. Zo wordt er geoefend op academisch taalgebruik, gaande van woordenschat tot interpunctie. Bovendien wordt ook de opbouw en structuur van een academische paper besproken: Welke informatie hoort er thuis in een inleiding van een paper? Wat met de conclusie?

Evaluatie

Permanente evaluatie door middel van taalopdrachten en een eindproduct.

Doelgroep

Deze module is bedoeld voor iedereen die graag nadenkt, kritisch ingesteld is en interesse heeft in sociale vakgebieden als psychologie, sociologie, pedagogie, …

Deze module richt zich specifiek op leerlingen uit een niet – humane studierichting.

Inhoud

Allereerst staan we stil bij de manier waarop inzichten uit de sociale wetenschappen tot stand komen. Welk stappenplan volgt een onderzoeker? Is elk menselijk probleem onderzoekbaar?

Welke effecten sturen en beïnvloeden ons gedrag? In hoeverre zijn we slechts een speelbal van onze emoties? Hoe vatbaar zijn we voor groepsdruk en waarom? We bestuderen ook een aantal inzichten uit de ontwikkelingspsychologie: welke gedachten zijn typisch voor een adolescent?

Hoe zit onze samenleving in elkaar? Bestaat er zoiets als een ‘Vlaamse cultuur’? Welke waarden en normen vormen de basis van onze samenleving? We zullen ontdekken dat de cultuur waarin je leeft een sterke impact heeft op je kijk op het schoonheidsideaal, mentale gezondheid, seksuele geaardheid, rechten en plichten, … Weet Facebook wat je denkt? Is een banaan op een muur kleven kunst? Geen vraag is te gek en er is zeker ruimte om in te spelen op actuele gebeurtenissen.

Organisatie

Tijdens de theoretische lessen is er voldoende ruimte voor eigen inbreng via korte opdrachten en debat. Doorheen de hele module maken we gebruik van documentaire – en nieuwsfragmenten.

Evaluatie

Inzet en interactie zijn cruciaal in deze module. Tijdens de lessen komen er zowel schriftelijke als mondelinge opdrachten aan bod.

 

Doelgroep

Deze module is bedoeld voor leerlingen in een niet – economische studierichting die kennis willen maken met het boeiende leven van een zelfstandig ondernemer.

Inhoud

In deze module onderzoeken we de basiswerking van onze economie.  Welke factoren bepalen de prijs van die hippe sneaker? Hoe controleer ik de correctheid van een factuur? Waarom ligt het loon van een voetballer veel hoger dan dat van een topchirurg? Welke rol speelt de overheid binnen de economie? Is het slim om een lening af te sluiten? Voor welke risico’s kan je een verzekering nemen? Hoe hoog is de belastingsdruk in België? Het zijn slechts enkele voorbeelden van onderwerpen die aan bod kunnen komen. We laten ons leiden door de actualiteit en jullie interesse.

Organisatie

Theoretische lessen zullen afgewisseld worden met werkmomenten waarin de leerlingen in groepjes zelfstandig informatie opzoeken of naverwerken. Via nieuwsberichten en documentairefragmenten volgen we de economische realiteit.

Evaluatie

Inzet en interactie worden in deze module geëvalueerd. Tijdens de lessen komen er zowel schriftelijke als mondelinge opdrachten aan bod.

Doelgroep

Deze module is bedoeld voor iedereen die graag inzicht wil krijgen in de basis van het Belgische rechtssysteem.

Inhoud

De grondwet stelt dat elke Belg wordt verondersteld de wet te kennen. Maar vervullen we die plicht wel? Het lijkt onmogelijk om van elke (wijzigende) rechtsregel op de hoogte te zijn.

In dit seminarie onderzoeken we hoe wetgeving een rol speelt in ons dagelijks leven. Starten doen we met het personenrecht. In elke fase van ons leven zijn er regels om rekening mee te houden. Mag een pasgeborene eender welke naam krijgen? In hoeverre ben je als minderjarige zelf aansprakelijk voor je daden? Hoeveel dagen mag je werken als jobstudent?  Is er verschil tussen trouwen of wettelijk samenwonen? Hoe werkt het erfenisrecht?

Daarnaast nemen we ook de basis van het zakenrecht onder de loep. De focus ligt daarbij op het aangaan van de meest voorkomende verbintenissen: het koopcontract, het huurcontract, het verzekeringscontract en de arbeidsovereenkomst.

Organisatie

Theoretische lessen zullen afgewisseld worden met werkmomenten waarin de leerlingen in groepjes casussen onderzoeken of fictieve rechtszaken bepleiten. Een aantal documentaires zorgen voor een kritische noot. Ons recht lijkt immers niet altijd rechtvaardig.

Evaluatie

De leerkracht evalueert of de leerlingen de theoretische rechtsregels kunnen toepassen in concrete situaties. Regelmatig zullen de leerlingen casussen oplossen of in proefprocessen optreden als advocaat. Naverwerking van de documentaires zal gebeuren aan de hand van inhoud- en reflectievragen.

Doelgroep

Deze module is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de sociale sector en actief wil proeven van dit beroepenveld.

Inhoud

We gaan samen op zoek naar een geschikte stageplek die overeenstemt met je interesses (kleuteronderwijs, lager onderwijs, een crèche, WIRIC, ASSTER,… ) Je wordt wegwijs gemaakt op je werkplek, vervolgens gaat je stage effectief van start en word je ondergedompeld in de sociale sector.

Organisatie

Deze module speelt zich helemaal niet af op school.  Je krijgt een stagementor toegewezen en brengt je tijd volledig door op je stageplek.  De stage-uren zijn flexibel: je kan je uren zelf inplannen en bent niet gebonden aan de schooluren.

Evaluatie

Je maakt een reflectieopdracht waarin je je ervaringen neerschrijft, maar ook de stagementor beoordeelt uiteraard je stageverloop.

Doelgroep

Deze module is bedoeld voor iedereen die een nieuwe wereldtaal wil leren (Spaans wordt immers gesproken in Spanje, Zuid-Amerika en de Verenigde Staten). 

Inhoud

Via een thematische benadering bouwen we aan de kennis van grammatica-woordenschat.  We maken ook kennis met Spanje en Zuid-Amerika (geschiedenis – staatsindeling – cultuur – cinematografie)

OPGELET: dit seminarie kies je voor een volledig schooljaar!!!

Organisatie

Tijdens de lessen ligt de nadruk op communicatieve vaardigheden en gaan we aan de slag met luister- en spreekopdrachten, maar maken we ook gebruik van audiovisuele middelen.

Evaluatie

We evalueren je communicatieve vaardigheden door meerdere opdrachten: dialoogjes, korte schrijfoefeningen, luisteroefeningen,…

Doelgroep

Deze module is toegankelijk voor iedereen met interesse in de beeldende kunsten.  Alle kunstvormen komen dan ook aan bod: beeldende kunst, architectuur, fotografie, design en film.  De nadruk ligt op het genieten van kunst, het onbevooroordeeld leren kijken, analyseren en kritisch beoordelen.

Inhoud

Esthetica wil jullie begeleiden als een soort van zoektocht door de wondere wereld van de beeldende kunsten.  We gaan samen op weg om meer begrip en inzicht te krijgen in de beeldtaal, naar de boodschap die uit de kunsten spreekt.  Door kennis op te bouwen op een actieve benadering van de kunstwerken ontstaat een verrijkende kunstbeleving en groeit de bewondering en de waardering voor al het schone dat in de loop der tijden door zovele geniale kunstenaars werd voortgebracht.  Dit seminarie wil esthetica aanreiken vanuit de kunstwerken zelf.  We volgen en belichten wel de belangrijkste stijlperiodes uit de kunstgeschiedenis aan de hand van karakteristieke voorbeelden uit de belangrijkste bloeiperiodes van de plastische kunsten.

Naast schilderkunst zullen ook andere  kunsttakken aan bod komen: architectuur, fotografie, film en design,… 

Organisatie

Theoretische lessen aan de hand van PowerPoint-presentaties en filmfragmenten.

Evaluatie

Dit zal geëvalueerd worden door het geven van een presentatie en het analyseren van kunstwerken.  De leerlingen kiezen zelf een kunstenaar en bespreken leven, tijdsgeest, filosofie en werk.

Doelgroep
Ben je op zoek naar efficiënte en verantwoorde lichaamsbeweging? Spreekt de sportieve vrijetijdssector je aan? Heb je interesse in een uitdieping vol actie en avontuur via reddend zwemmen en klimmen? Vind je het begeleiden van toekomstige avonturiers bij outdoor sporten leuk? Dan is deze module op jouw lijf geschreven! Voorkennis op sportief vlak is echter geen vereiste. Een sportieve en creatieve ingesteldheid, de wil om te leren en individueel bij te werken waar nodig, wordt daarentegen wel verwacht.

Inhoud       
Deze module richt zich op iedereen die met sport en beweging bezig is buiten de school.
Sporten die niet onder de traditionele schoolsporten terug te vinden zijn, worden tijdens dit seminarie uitgediept. De invulling van deze module bestaat onder andere uit de volgende bewegingsactiviteiten: freerunning, reddend zwemmen + EHBO, klimmen, TAG-rugby, slagsporten en oriëntatielopen.

Evaluatie
De beoordeling is uitsluitend praktijkgericht. Inzet, attitude, fysieke conditie alsook techniek worden geëvalueerd. 

 

Doelgroep

Wil jij weten waarom zoveel jongeren spijbelen voor het klimaat? Ben jij een bosbrosser of een voorstander van de klimaatmarsen, maar vraag jij je af hoe jij jouw ecologische voetafdruk kan verkleinen? Deze module is er voor iedereen die zelf een bijdrage wil leveren om het klimaat leefbaar te houden.

Inhoud

In deze module gaan we dieper in op de grote klimaatvragen van vandaag, maar ook hoe wij concreet onze ecologische voetafdruk kunnen verkleinen door kleine aanpassingen in onze gewoontes en levensstijl. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan bewuster en gezonder leven en leren jullie kritischer naar de consumptiemaatschappij te kijken. Jullie krijgen niet alleen tips om afvalvrijer te leven, maar zullen ook zelf ecologische en natuurlijke verzorgings- en onderhoudsproducten leren maken.

Organisatie

Theoretische lessen afgewisseld met werkmomenten (bronnenonderzoek, debatten, verzorgings- en onderhoudsproducten maken, eventueel een bezoek aan een verpakkingsvrije winkel).

Evaluatie

Permanente evaluatie op basis van de inzet tijdens de lessen en verwerking van de opdrachten.

Doelgroep

Deze module is bedoeld voor leerlingen die graag op de planken willen staan of die hun spreekangst voor publiek willen overwinnen.

Inhoud

Tijdens deze module zal er gewerkt worden aan een theaterproductie die opgevoerd wordt in april 2021. Er wordt aandacht besteed aan creativiteit, lichaamstaal, stemgebruik en al doende wordt je zelfvertrouwen op de planken, maar ook in het dagelijkse leven, verstevigd.

Organisatie

Opgelet: wie voor deze module kiest, engageert zich ook voor repetities buiten de schooluren!

Evaluatie

Permanente evaluatie, gebaseerd op inzet en het aan de slag gaan met feedback.

STEM is een internationaal gekend letterwoord om de domeinen wetenschappen , techniek , engineering en wiskunde gezamenlijk te vatten in één herkenbaar (letter)woord.

Doelgroep: Leerlingen met een specifieke interesse voor exacte wetenschappen.  Het opbouwen van wetenschappelijke en technische inzichten en praktijken en het inzetten ervan om een levensecht probleem of een complexe vraag op te lossen staat in dit seminarie centraal.

Lesinhoud: de STEM-lessen kunnen starten bij een maatschappelijk vraagstuk of bij een wetenschappelijk kernbegrip, maar kunnen ook worden opgebouwd rond specifieke vragen of interesses van de leerlingen zelf.   In het verleden werkten we bijvoorbeeld rond het zelf produceren van wijn, het bestuderen en vergelijken van bewaartechnieken, leren programmeren,…

Belangrijke wetenschappelijke en technische concepten en praktijken worden op een interdisciplinaire manier toegepast. Aan de grondslag liggen grote STEM-principes die vanuit verschillende invalshoeken toepasbaar zijn. Ook probleemoplossend denken, onderzoeken, data analyseren en interpreteren, verklaringen en oplossingen formuleren en deze vervolgens presenteren en evalueren zijn essentieel in het STEM-seminarie.

Evaluatie: de evaluatie gebeurt procesmatig, via zowel individuele taken als groepsopdrachten

Doelgroep

Stel dat er straks iemand van je gezin of een vriend(in) iets overkomt. Weet je dan hoe je moet reageren? Via deze module leer je de juiste vaardigheden aan om eerste hulp te bieden. Zo weet je wat je moet doen als er iets gebeurt.

Lesinhoud

Je leert over / wat te doen bij:

Principes van eerste hulp
Vier stappen in eerste hulp 
Flauwte
Bloedingen
Reanimeren en defibrilleren (volwassene, kind, baby)
Verdrinking
Huidwonden 
Brandwonden
Beroerte
Hartaanval
Verslikking
Elektriciteitsongevallen
Letsels aan botten
Reanimeren en defibrilleren
Ademhalingsmoeilijkheden
Schokken en stuipen
Vreemd voorwerp in oog, oor of neus
Hoofdletsels/Wervelletsels
Diabetes
Problemen bij hitte en koude
Steken en beten
Vergiftigingen
Eerstehulpmaterialen

Organisatie

Tijdens de lessen worden theoretische achtergronden afgewisseld met praktische toepassingen. Tijdens de lessen is er ruimte om eigen ervaringen te delen en gaan we vaak samen op zoek naar oplossingen voor casussen en situaties. 

Evaluatiewijze 

Aan het einde van deze module organiseren we een praktische proef. Wanneer je voor deze proef slaagt, ontvang je ook een geldig brevet. Dit brevet is 5 jaar geldig. 

Doelgroep:

Leerlingen van het 5de  jaar met 4 uren wiskunde en met 3 uren wiskunde

Inhoud:

In vele (economische) universitaire studierichtingen wordt een minimum van 6 uren wiskunde aangeraden. Met deze uitbreiding naar 5 uren trachten we aan deze voorwaarde te voldoen. Dit extra uur laat ons toe om dieper in te gaan op sommige hoofdstukken en om extra hoofdstukken te behandelen die noodzakelijk zijn om hogere studies aan te vatten. We maken complexere oefeningen dan wat in het basisleerplan staat. Studierichtingen met 3 uren wiskunde kunnen hier ook bij gebaat zijn. Leerlingen die in het middelbaar uit een richting komen met weinig uren wiskunde, kunnen met dit extra uur nog een deel van de (aanbevolen) leerstof zien. Ze worden gestimuleerd om moeilijkere opdrachten/leerstof te verwerken om zo hun abstract denken en probleemoplossend vermogen te verbeteren. Bij wiskunde draait het immers meer om het proces/denkpatroon dan om het product/eindresultaat zelf!

Organisatie:

We behandelen extra hoofdstukken en we maken complexere oefeningen , afwisselend individueel, in groepjes of samen met de leerkracht.

Evaluatie:

De evaluatie gebeurt op basis van toetsen en taken die thuis of in de klas gemaakt worden.

Doelgroep:

Leerlingen van het 6de  jaar met 4 uren wiskunde en met 3 uren wiskunde

Inhoud:

In vele (economische) universitaire studierichtingen wordt een minimum van 6 uren wiskunde aangeraden. Met deze uitbreiding naar 5 uren trachten we aan deze voorwaarde te voldoen. Dit extra uur laat ons toe om dieper in te gaan op sommige hoofdstukken en om extra hoofdstukken te behandelen die noodzakelijk zijn om hogere studies aan te vatten. We maken complexere oefeningen dan wat in het basisleerplan staat. Studierichtingen met 3 uren wiskunde kunnen hier ook bij gebaat zijn. Leerlingen die in het middelbaar uit een richting komen met weinig uren wiskunde, kunnen met dit extra uur nog een deel van de (aanbevolen) leerstof zien. Ze worden gestimuleerd om moeilijkere opdrachten/leerstof te verwerken om zo hun abstract denken en probleemoplossend vermogen te verbeteren. Bij wiskunde draait het immers meer om het proces/denkpatroon dan om het product/eindresultaat zelf!

Organisatie:

We behandelen extra hoofdstukken en we maken complexere oefeningen , afwisselend individueel, in groepjes of samen met de leerkracht.

Evaluatie:

De evaluatie gebeurt op basis van toetsen en taken die thuis of in de klas gemaakt worden.

Doelgroep:

Deze module is bedoeld voor de leerlingen die naast de gewone lessen wiskunde toch nog op hun honger blijven zitten en nieuwsgierig zijn naar praktische toepassingen van wiskunde of net nog wat dieper in de theorie willen graven.

Inhoud:

Tijdens dit seminarie behandelen we onderwerpen die niet aan bod komen in de gewone lessen.  We leren ook werken met wiskundige programma’s zoals Geogebra.

Mogelijke onderwerpen:

– digitale codering van informatie

– meetkundige en/of statistische toepassingen maken met behulp van het programma Geogebra

– programmeren met het grafisch rekentoestel

– Taylorreeksen

– poolcoördinaten en poolkrommen

– fractalen

Doelgroep:

Heb je al eens volgende gedachten gehad?
* Ik kan me moeilijk concentreren, het is alsof ik teveel tegelijk wil doen…
* Ik kauw zonder dat ik besef dat ik aan het eten ben…
* Ik blijf maar piekeren over dezelfde gedachten en zit daardoor vast…
* Ik ben angstig en voel me ongemakkelijk bij stresstoestanden, toetsen, examens…
* Ik luister vaak maar met één oor naar anderen en ben tegelijk al met iets anders bezig…

Mindfulness is een bijzondere manier van omgaan met ongemakken, stress, maar ook met het gewone leven. Mindful leven houdt in dat we de gewoonte afleren om alles te analyseren en te bestempelen als ‘goed’ of ‘slecht’. We gaan leren om te genieten van het moment, van wat ‘nu’ is. We gaan ‘stil’ worden en de tijd leren nemen. We zoeken de manier die bij ons past om te groeien, sterker of wijzer te worden.

Inhoud en organisatie
* We richten ons op onze ademhaling
* We leren mediteren (dit is niets zweverig hoor!)
* We doen ontspanningsoefeningen
* We leren onszelf te observeren i.p.v. te oordelen
* We maken ons hoofd leeg en werken aan piekergedachten
* We leren onze emoties beter kennen
* We leren positief denken
* …

Evaluatie:
Als je aan deze training begint, verbind je je ertoe om regelmatig te oefenen. Zowel in de klas als thuis. Je open houding en medewerking zijn zeer belangrijk. Dit is vooral een doe-module die je op een serieuze manier volgt. De evaluatie gebeurt dan ook in functie van je medewerking tijdens de lessen.

Doelgroep:

Deze module is geknipt voor leerlingen die hun Franse taalvaardigheid -meer in het bijzonder hun spreekvaardigheid- willen vergroten.  Heel wat opleidingen en jobs veronderstellen een goede basiskennis van het Frans, maar de laatste jaren boerde de kennis van de gemiddelde Vlaamse student jammer genoeg achteruit.  De elegante Franse taal wordt door studenten vaak gevreesd en gemeden. Hoog tijd om hier verandering in te brengen!  In deze module leer je je nog beter en vlotter kunnen uitdrukken in het Frans.  We werken aan je spreekdurf in een vreemde taal.  Al doende vergroot je uiteraard je woordenschat en oefen je ook grammaticale principes in.

Inhoud:

We werken deels thematisch.  Enkele mogelijkheden: l’écologie, les vacances, médias sociaux, la santé …

We gaan ook  aan de slag met items die aan bod komen in de media, maar spelen ook in op de noden en interesses van de klasgroep. 

Evaluatie:

Uiteraard ligt de focus in deze module volledig op mondelinge opdrachten: dialogen, individuele spreekoefeningen,… 

Klaar om jouw Talent te ontdekken?