Wetenschappen

  • Deze studierichting biedt een algemene vorming, gecombineerd met extra uitdieping voor zowel wiskunde als de wetenschappelijke vakken.
  • In de tweede graad kan je kiezen uit Wetenschappen-Wiskunde (2u wetenschappen extra) OF Wetenschappen-Sport (2u Sport extra). In de derde graad kies je voor Wetenschappen-Wiskunde of Moderne Talen-Wetenschappen.
  • In de lessen wiskunde ligt het accent op het ontwikkelen van het wiskundige denken. Het einddoel is zelfstandig een wiskundig denkproces kunnen opbouwen. De leerstof wiskunde is in deze studierichting vrij abstract. Bij de verwerking is een zekere wiskundige creativiteit vereist.
  • Zin voor analytisch denken en passie voor wiskunde en wetenschappen zijn een absolute must als je voor deze studierichting wilt kiezen!

Klaar om jouw Talent te ontdekken?