Voeding-verzorging

Als zorg dragen voor anderen jou in het bloed zit

Ben je sociaal ingesteld en werk je graag met baby’s, peuters, gehandicapten, bejaarden,…?  Dan is deze studierichting jou op het lijf geschreven. 

Al doende maak je in deze studierichting kennis met de twee grote deelgebieden in deze studierichting: de mensgerichte component (verzorging) en de productgerichte component (voeding).  De focus ligt m.a.w. op enerzijds voeding, woon- en leefomgeving en anderzijds het welzijn van kinderen, senioren en gehandicapten.

De stages geven je de kans om de aangeleerde verzorgingstechnieken in de praktijk toe te passen in bejaardentehuizen, kinderdagverblijven, peutertuinen en ook de thuiszorg.

Het specialisatiejaar Kinderzorg of Thuis-en Bejaardenzorg vormt een prima voorbereiding op studies verpleegkunde.  Je verdiept je theoretische en praktische kennis. De stages stomen je ook klaar voor het leven op de werkvloer.

 

Tweede graad (3e en 4e jaar)

Tijdens de praktijklessen Huishoudkunde leer je 

 • eenvoudige, gezonde, smaakvolle en betaalbare voeding bereiden
 • zorgoefeningen en onderhoudstechnieken organiseren, uitvoeren en verantwoorden in de woning en de leefomgeving
 • nuttige en decoratieve voorwerpen vervaardigen voor woon- en leefomgeving
 • alles over persoonlijke zorg, hygiëne, sociale vaardigheden

Op het einde van de tweede graad verzorging-voeding zijn de leerlingen in staat om zelfstandig een huishouden te runnen, zorg te verlenen en routinetaken uit te voeren. 

Derde graad (5e en 6e jaar)

Het vak Verzorging omvat de theoretische en praktische benadering van de kinder- en bejaardenverzorging, gezondheidsleer en hygiënische verzorging.

Er is aandacht voor beroepsethiek, arbeids- en sociale zekerheidsrecht, de structuur en de organisatie van de gezondheidszorg en voor de sociale voorzieningen.

In het vak Opvoedkunde is er bijzondere aandacht voor de sociale vaardigheden.

Tijdens de praktijklessen verzorging, opvoedkunde en huishoudkunde leer je: 

 • de verzorgingstechnieken in de praktijk in de verschillende fasen toepassen op de baby’s, peuters en kleuters, bejaarden en gehandicapten.
 • Alle theoretische en praktische kennis tijdens de stage in bejaardentehuizen, kinderdagverblijven, peutertuinen en de thuiszorg toepassen.
 • zelfstandig en verantwoord functioneren in verschillende zorgsituaties.

7de specialisatiejaar kinderzorg/thuis- en bejaardenzorg

 • De specialisatiejaren geven de leerlingen de kans om een diploma secundair onderwijs te behalen zodat ze makkelijk(er) kunnen instappen in de arbeidswereld (zij kunnen zich vestigen als onthaalmoeder, …)
 • Je doet een blokstage als bron van ervaring. Hierdoor heb je een stevige basis die de vlotte instroom in de arbeidswereld garandeert.
 • Je hebt een perfecte voorbereiding op paramedische studies (=verpleegkunde)

Toekomstmogelijkheden

 • op de arbeidsmarkt is de vraag naar goede arbeidskrachten in de verzorgende sector groter dan ooit, werkzekerheid is dus gegarandeerd.
 • de veroudering van de bevolking doet de vraag naar afgestudeerden in de verzorgingssector toenemen
 • je kan ongetwijfeld werk vinden als kinderverzorgster in de kinderdagverblijven, als onthaalmoeder, hulp in de kleuterklas, als gezinshulp in de thuiszorg, als gehandicaptenverzorgster in dagcentra, in beschutte werkplaatsen, in gezinsvervangende tehuizen, ...

Klaar om jouw Talent te ontdekken?