Menu Close

Technologische Wetenschappen

3e jaar

Iets voor jou?

Ben jij geboeid door wiskunde, wetenschappen en technologie? Goochel jij graag met cijfers en wil jij graag ontdekken wat de druk op een vliegtuig is wanneer het opstijgt? Droom jij ervan om in onze labo’s wetenschappelijke proeven uit te voeren? Heb je interesse in de wereld van de techniek en wil je graag de werking van stoffen, producten,… doorgronden? Dan is Technologische Wetenschappen wellicht iets voor jou!

Jouw lessentabel?

“Ik neem niet zomaar iets aan van iemand, ik vind het zalig om het eerst te onderzoeken en zelf te ondervinden.”

Acccenten?

De studierichting Technologische Wetenschappen garandeert een brede theoretische vorming met o.a. een gevarieerd talenpakket.

Deze studierichting legt duidelijk technisch-wetenschappelijke accenten. De wetenschappelijke en technische vakken bieden een overwegend theoretische studie, maar je gaat uiteraard ook aan de slag met toepassingen.

Wiskunde, Fysica en STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) zijn in deze studierichting specifieke vakken.

Het Wiskundepakket is vrij uitgebreid en focust zowel op mathematische theorieën als op het maken van toepassingen.

Fysica heeft eveneens een theoretische en een praktische component en omvat heel wat onderdelen: elektromagnetisme, elektrodynamica, elektronica, mechanica, constructieleer, thermodynamica en fluïdomechanica komen in het vak Fysica aan bod.

Tijdens de STEM-lessen leer je probleemoplossend denken en handelen aan de hand van inzichten en vaardigheden uit verschillende STEM-disciplines.

Jouw toekomst?

In de derde graad kan je je studies Technologische Wetenschappen verderzetten of kiezen voor een andere studierichting in het domein STEM (bvb. Elektrotechnieken).

De studierichting Technologische Wetenschappen stoomt je klaar voor een vervolgopleiding met een focus op wetenschap en technologie: toegepaste wetenschappen, industriële wetenschappen, handelswetenschappen, onderwijs,…

Het kostenplaatje?

Meer informatie over het kostenplaatje van deze studierichting vind je in het schoolreglement

Klaar om jouw Talent te ontdekken?