Menu Close

3de jaar Technologische Wetenschappen

Iets voor jou?

Ben jij geboeid door wiskunde, wetenschappen en technologie? Goochel je graag met cijfers en wil je ontdekken wat de druk op een vliegtuig is wanneer het opstijgt?

Droom jij ervan om in onze labo’s wetenschappelijke proeven uit te voeren? Heb je interesse in de wereld van de techniek en wil je graag de werking van stoffen en producten doorgronden? Dan is Technologische Wetenschappen wellicht iets voor jou!

Jouw lessentabel?

3e jaar
Algemene vorming Levensbeschouwing 2
LO 2
Nederlands/Nedflex* 5
Engels 3
Frans 3
Toegepaste Informatica 1
Wiskunde 5
Biologie 1
Chemie 1
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Burgerschap
Specifieke vorming Fysica (Elektriciteit/Mechanica/Elektronica/STEM) 4
Informaticawetenschappen
Update / Upgrade Frans 1
Wiskunde 1
32

Accenten?

De studierichting Technologische Wetenschappen garandeert een brede theoreti-sche vorming met o.a. een gevarieerd talenpakket.

Deze studierichting legt duidelijk technisch-wetenschappelijke accenten. De we-tenschappelijke en technische vakken bieden een overwegend theoretische stu-die, maar je gaat uiteraard ook aan de slag met toepassingen.

Wiskunde en Fysica zijn in deze studierichting specifieke vakken.

Het Wiskundepakket is vrij uitgebreid en focust zowel op mathematische theo-rieën als op het maken van toepassingen.

Fysica heeft eveneens een theoretische en een praktische component en omvat heel wat onderdelen: Elektromagnetisme, Elektrodynamica, Elektronica, Mecha-nica, Constructieleer, Thermodynamica en Fluïdomechanica komen in het vak Fy-sica aan bod.

Jouw toekomst?

In de derde graad kan je je studies Technologische Wetenschappen & Engineering verderzetten of kiezen voor een andere studierichting in het STEM-domein (bvb. Elektrotechnieken).

De studierichting Technologische Wetenschappen stoomt je klaar voor een vervolgopleiding met een focus op Wetenschap en Technologie: Toegepaste Wetenschappen, Industriële Wetenschappen, Handelswetenschappen …

Het kostenplaatje?

Meer informatie over het kostenplaatje van deze studierichting vind je in het schoolreglement

Klaar om jouw Talent te ontdekken?