Latijn

  • Latijn-Talen biedt je een algemene theoretische vorming met een sterke klemtoon op klassieke talen en de klassieke cultuur.
  • Latijn is een erg gestructureerde taal, gebonden aan tal van regels en wetmatigheden. Hierdoor leent de studie van deze taal zich er uitstekend toe om het logisch en probleemoplossend redeneren te trainen.
  • De studie van de antieke cultuur en literatuur brengt je in contact met één van de grote pijlers van de westerse beschaving.

Latijn-Talen

Moderne vreemde talen (Frans, Engels en in de derde graad ook Duits) vormen in deze studierichting uiteraard een belangrijke component.  De nadruk ligt bij de taalvakken op de communicatieve vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven.

Latijn-Wiskunde

In Latijn-Wiskunde zal je de wiskundige redeneertaal verfijnen. Je wordt geconfronteerd met problemen met een hogere moeilijkheidsgraad en je ontwikkelt een wiskundige denkmethode. Je wordt uitgedaagd om wiskundige problemen zelfstandig aan te pakken.

Latijn-Wetenschappen
(enkel 3e graad)

Je bestudeert de leerinhouden van de wetenschappelijke vakken Chemie, Fysica en Biologie uitgebreider en je zal ook vaker wetenschappelijke experimenten uitvoeren. Wiskundig inzicht is een vereiste om proeven juist te analyseren en wetenschappelijke oefeningen op te lossen.

Klaar om jouw Talent te ontdekken?