Sociale & technische wetenschappen

Mens en samenleving staan centraal

Ben je sociaal voelend en wil je graag kritisch leren nadenken over kwaliteitsvol (samen)leven, dan is deze studierichting jou op het lijf geschreven. Je verkent de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu en je eigen positie daarin.  Alle inzichten worden onderbouwd door zowel de natuurwetenschappen als de sociale wetenschappen

Het poolvak Huishoudkunde focust o.a. op een wetenschappelijk onderbouwde benadering van gezonde voeding, de basisprincipes van dieetleer en de samenstelling en bereiding van evenwichtige menu’s. 

Tijdens Opvoedkunde observeer en analyseer je de gedragingen van de mens en bestudeer je identiteit en diversiteit in al zijn facetten.  Leerprocessen, communicatieprincipes en gesprekstechnieken en conflicthantering komen ruim aan bod.

Een brede taalkundige, wetenschappelijke en praktische basis garanderen dat je met een diploma Sociale en Technische Wetenschappen vlot kan doorstromen naar het hoger onderwijs.

 

Tweede graad (3e en 4e jaar)

Wat leer je tijdens de lessen huishoudkunde? 

 • de basisbegrippen omtrent voeding, leef- en woonomgeving
 • het analyseren van voeding
 • gezond, kwaliteitsbewust en hygiënisch handelen
 • het belang van communicatie, sociaal gedrag, creativiteit en esthetica staan centraal
 • de theoretische kennis met betrekking tot voeding en woonomgeving toepassen in de praktijk
 • basistechnieken van het koken, creatief gebruiken maken van materiaal

Wat leer je tijdens de lessen opvoedkunde? 

 • de basisbegrippen omtrent waarneming, observeren en rapporteren
 • het analyseren van gedragingen (interactie tussen persoonlijkheid, omgeving en maatschappij)
 • basisprincipes van leerprocessen, werking van geheugen en intelligentie
 • communicatieprincipes en gesprekstechnieken
 • identiteit en diversiteit in al zijn facetten

Derde graad (5e en 6e jaar)

Wat leer je tijdens de lessen huishoudkunde? 

 • een wetenschappelijk onderbouwde benadering van gezonde voeding en de verwerking ervan
 • het samenstellen van evenwichtige gerechten en menu’s
 • de basisprincipes van de dieetleer en de warenwetgeving
 • de verteerbaarheid van voedsel en de eigenlijke diëten
 • praktische kookoefeningen ter ondersteuning van het vak dieetleer
 • ontwikkeling van verschillende competenties (onderzoeken, organiseren, presenteren, reflecteren)
 • De toegepaste chemie, de toegepaste fysica en de toegepaste biologie vormen de wetenschappelijke ondersteuning voor het vak huishoudkunde.

Wat leer je tijdens de lessen opvoedkunde? 

 • observeren en rapporteren van specifieke doelgroepen
 • analyseren van gedragingen en hier op inspelen
 • gespreksvaardigheden en omgaan met elke leeftijdscategorie
 • conflicten analyseren en hiermee omgaan
 • maatschappelijke tendensen i.f.v. sociale interacties

Toekomstmogelijkheden

De studierichting sociale en technische wetenschappen TSO in de derde graad leidt je niet op tot een specifiek beroep. Je hebt een brede taalkundige, wetenschappelijke en praktische basis zodat je vlot kan doorstromen naar het hoger onderwijs.

Enkele suggesties:

 • onderwijs: kleuterleidster, onderwijzeres, lerares huishoudkunde
 • gezondheidszorg: bachelor in de voedings- en dieetleer, in de orthopedagogie, in de ergo-therapie, gegradueerde in de verpleegkunde, vroedvrouw
 • sociaal-agogisch werk: maatschappelijk assistente

Klaar om jouw Talent te ontdekken?