Menu Close

5de jaar Humane Wetenschappen

Iets voor jou?

Deze studierichting biedt een algemene en theoretische vorming met een uitdieping van de poolvakken Gedragswetenschappen en Cultuurwetenschappen. Zo wordt Mens en maatschappij in de twee poolvakken vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken (sociologie, psychologie, filosofie …) bestudeerd. Daarnaast staan de observatie en kritische analyse van maatschappelijke thema’s en menselijke gedragingen centraal. Leerlingen leren kritisch reflecteren en gefundeerd een standpunt innemen. Tot slot wordt de actualiteit op de voet gevolgd. Een gezonde interesse voor politiek, kunst en cultuur, mens en samenleving is onontbeerlijk!

Jouw lessentabel?

Algemene vorming Levensbeschouwing 2
Engels 2 + 1
Frans 3
Nederlands 4 + 1
Wiskunde 4
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Gedragswetenschappen 3
Cultuurwetenschappen 2
Kunst 1
Filosofie 2
32

 

Accenten?

Jouw toekomst?

Het kostenplaatje?

Meer informatie over het kostenplaatje van deze studierichting vind je in het schoolreglement

Klaar om jouw Talent te ontdekken?