Arbeidsmarktgericht (BSO)

In het BSO-onderwijs ligt het accent veel meer op de praktijk dan op de theorie.  Algemene vakken komen in elke BSO-studierichting vrij weinig aan bod.  Het vak PAV (Project Algemene Vakken) vind je bij BSO-studierichtingen wel terug in elke lessentabel.  Maar wat gebeurt er tijdens deze lessen? Maatschappelijke thema’s worden tijdens de lessen PAV thematisch en projectmatig benaderd. De bedoeling is dat jongeren vaardigheden en attitudes ontwikkelen die hen maatschappelijk weerbaar maken en hen optimaal leren functioneren in onze razendsnel evoluerende, complexa samenleving.  Algemene vakken zoals Nederlands, Wiskunde, Geschiedenis, Aardrijkskunde en Biologie worden in dit vak geïntegreerd onderwezen, aangepast aan de leefwereld en toekomstige arbeidscontext van de leerling.

In de tweede graad oefen je tijdens de praktijklessen dagelijks intensief om basistechnieken en basisvaardigheden die eigen zijn aan je beroepsopleiding onder de knie te krijgen.  Uiteraard zal je in de derde graad deze kennis verder uitdiepen. De stages bieden je een unieke kans om deze vaardigheden in de dagdagelijkse praktijk te oefenen.  Misschien sleep je na een overtuigende stage wel een eerste job in de wacht?

Deze studierichtingen zijn erg geschikt voor doeners. Je doet zélf, ervaart zélf, en krijgt zo een beroep in de vingers. BSO-opleidingen zijn bij uitstek arbeidsmarktgericht: ze bereiden je voor op het uitoefenen van een beroep en niet op het hoger onderwijs.

 

Tweede graad (3e en 4e jaar)

Derde graad (5e en 6e jaar)

In de derde graad behoren deze BSO-studierichtingen tot het aanbod van onze campus: 

SENSE en Specialisatiejaren

Onze Se-n-Se- opleidingen (Secundair na Secundair) zijn zevende specialisatiejaren in TSO-studierichtingen.  Deze opleiding zijn erg sterk arbeidsmarktgerichtWerkplekleren vormt een essentieel onderdeel van het lesprogramma.  Tijdens je stages breng je je opgedane kennis in de praktijk, maar het is ook een uitgelezen kans om indruk te maken op je werkgever en een eerste job in de wacht te slepen.

Je kan op campus Speelhof deze Se-n-Se-opleiding volgen: 

We werken in deze opleiding bijna voortdurend met projecten en praktische toepassingen.  Er is ook veel ruimte voor een individuele aanpak, waarbij ieders talenten ten volle kunnen worden gestimuleerd en ontplooid.  Je wordt vooral getraind om als specialist-in-spe zelfstandig je kennis toe te passen.

Se-n-Se-opleidingen garanderen je een doorgedreven specialisatie in je vakdomein en verhogen je kansen op succes op de arbeidsmarkt.  Maar ook hogere opleidingen behoren na het voltooien van een Se-n-Se tot de opties!

Onze specialisatiejaren in het BSO (in de volksmond beter gekend als “zevende” jaren) bieden je een dubbel voordeel: het volgen van een specialisatiejaar garandeert je een doorgedreven specialisatie in je vakdomein, maar je steekt na het succesvol afronden ervan ook een diploma secundair onderwijs op zak!

Je kan op campus Speelhof deze specialisatiejaren volgen:


Klaar om jouw Talent te ontdekken?